Vad är We Reuse

We Reuse


We Reuse = Vi återanvänder!

We Reuse är ett koncept som används i form av en märkning på återbrukade produkter. Vi har tagit fram märkningen just för att upplysa dig som konsument om att produkten är återbrukad och för att urskilja dessa från icke-återbrukade produkter


Vilka återbrukade produkter ingår i We Reuse?

Återbruk är ett samlingsnamn för en rad olika processer som bidrar med att öka produkters livslängd, skapa nya användningsområden och för att motverka att värdefulla resurser blir skräp.

Följande produkter ingår i definition för återbruk hos oss på Returhuset: 

 

  • Förlängd livslängd på oanvända produkter - Produkter som är helt nya och oanvända men som av olika anledningar hade slängts om dessa inte tagits om hand och sålts på nytt. Det kan också handla om produkter som fått kosmetiska defekter från exempelvis produktion eller transport.
  • Återanvända -En begagnad produkt som används på nytt, med samma syfte som tidigare. Produkten har inte genomgått någon vidare reparation eller behandling för att kunna användas igen.
  • Reparerade - En produkt vars defekt blivit reparerade och återfått full funktionalitet eller näst intill full funktionalitet, eller där de defekta delarna bytts ut.
  • Renoverade - En produkt som har rustats upp genom tillexempel rengöring, målning eller mindre reparationer och på så sätt gjort att produktens skick fått högre kvalitet.
  • Återtillverkade - En produkt som tidigare använts och som blivit återställd. Det innebär att produkten tas isär, trasiga delar byts ut och att den återställs/fabriksåterställs. Kvaliteten kan jämföras med en ny produkt.

 

WE REUSE som kvalitetsstämpel

Studier har visat att konsumenter ofta känner sig osäkra på återbrukade produkters kvalitet och skick, men att exempelvis en märkning kan bidra till att denna uppfattning ändras.
Konceptet kan därför även fungera som en kvalitetsstämpel/garanti -> Alla produkter med WE REUSE har blivit granskade och graderade, vilket bidrar med transparens och trovärdighet gentemot konsumenten.

Se våra graderingar här!

Varför välja We Reuse?

Att välja en återbrukad produkt bidrar även till att färre nya produkter behöver skapas. På så sätt behöver en mindre mängd nya material utvinnas, mindre energi behöver produceras och färre transporter behöver köras. Dessa bidrar till positiva klimateffekter då mindre koldioxid släpps ut i atmosfären.

 

 

 

 

SKICKGRADERING

NY
PRODUKT

Produkten är helt ny, aldrig använd. Batterikapacitet 100%

Exempel:

  • Utgånget sortiment eller modell.
  • Överskottslager.

NYSKICK

Produkten kan ha använts men är nästan omöjlig att urskilja från en ny produkt. 100% funktionell. 

Exempel:

  • Produkter som använts tidigare men som tagits väl hand om.
  • Rekonditionerad produkt i nyskick, funktionstestad.
  • Ej använda produkter med trasig eller öppnad kartong, kan ha märken efter uppackning

MYCKET

BRA SKICK

Använd produkt i mycket bra skick. Produkten har ett högt helhetsintryck och är 100% funktionell.

Minimalt med slitage, vilket kan ses vid noga inspektion - mindre kosmetiska skador (ex repor, kantstöttning).


BRA SKICK

Använd produkt i bra skick. Normalt slitage med tydliga tecken på användning.

Kan förekomma kosmetiska repor i form av repor eller kantstöttning. 100% funktionell.


OKEJ SKICK

Använd produkt i okej skick. Produkten har tydliga spår av användning.

Funktionstestad med okej kapacitet. Produkten kan behöva fixas till för att uppnå full funktion.

Kosmetiska repor eller bulor. Lättare skador kan förekomma så som sprucket glas (mobiltelefoner), mindre tekniska defekter eller hål i textilier/kläder.


DÅLIGT SKICK

Allvarliga tekniska och/eller funktionella defekter.

Produkten behöver fixas till för att uppnå full funktion.


SALVAGE

För reservdelar och/eller återvinning.